Zoeken

Spring naar content

Vlogs2

daafeafeafawefdaafeafeafawefdaafeafeafawefdaafeafeafawefdaafeafeafawef

Lees meer

VlogTest

De reorganisatiewaarde Binnen het plan van aanpak dienen de schuldeisers beter of in ieder geval niet slechter af te zijn dan bij een faillissement. Het surplus tussen reorganisatiewaarde en liquidatiewaarde (het groene vak met het vraagteken) dient daarom als het ware onder de schuldeisers te worden verdeeld. Dit surplus moet de aanbieder van het akkoord…

Lees meer

De WHOA biedt veel kansen

De WHOA biedt ondernemers kansen om een faillissement te voorkomen en in relatieve rust een akkoord tot stand te brengen en zo de regie over de onderneming te behouden en de continuïteit te waarborgen. Essentieel daarbij zijn de accountant en externe experts zoals bedrijfskundigen, insolventie-juristen, valuators en taxateurs. Alleen dan kan de huidige situatie helder…

Lees meer

De reorganisatiewaarde

Binnen het plan van aanpak dienen de schuldeisers beter of in ieder geval niet slechter af te zijn dan bij een faillissement. Het surplus tussen reorganisatiewaarde en liquidatiewaarde (het groene vak met het vraagteken) dient daarom als het ware onder de schuldeisers te worden verdeeld. Dit surplus moet de aanbieder van het akkoord dan ook…

Lees meer

Reorganiseren zonder insolventie kennis kan niet

Alhoewel het wetsvoorstel bedoeld is om ondernemingen in staat te stellen een faillissement af te wenden door een reorganisatieplan door te voeren zal het inschakelen van een insolventiespecialist noodzakelijk zijn. Kennis van de faillissementswet is namelijk absoluut noodzakelijk. Het wetsvoorstel omvat talrijke juridische punten waarnaast vooral de waardering van de onderneming voor en na de…

Lees meer

Wat is de WHOA?

WHOA is de afkorting van Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Naar verwachting zal het wetsvoorstel in 2020 door de Eerste kamer worden aangenomen. De WHOA maakt het mogelijk om voor ondernemingen in zwaar weer de schulden te herstructureren door met schuldeisers en aandeelhouders een onderhands akkoord te sluiten. De WHOA maakt het mogelijk om ook…

Lees meer

Blog 4: crediteuren akkoord: zachte landing of dure oplossing?

Het ligt voor de hand dat een bedrijf in moeilijkheden haar schuldeisers een crediteurenakkoord aanbiedt. Dit komt erop neer dat aan alle schuldeisers een percentage van hun vordering wordt aangeboden tegen finale kwijting. Hierbij wordt dan meestal een ondergrens gesteld om het proces te vereenvoudigen. Een voorbeeld is dat alle vorderingen onder de € 1.000…

Lees meer

Blog 3: Bodemvoorrecht van de fiscus gaat voor de pandhouder

De positie van de separatist lijkt sterk door het pandrecht echter het bodemvoorrecht van de fiscus gaat in sommige gevallen voor. Door het bodemvoorrecht gaat de opbrengst van (stil) verpande zaken in faillissement niet naar de pandhouder maar naar de fiscus. Dit geldt dan voor bepaalde belastingen en alleen voor de opbrengst van de bodemzaken.…

Lees meer

Blog 2: Rangorde schuldeisers

In een faillissement bepaalt de curator een rangorde van schuldeisers. Deze rangorde is afhankelijk van de positie en de rechten van de schuldeisers. Deze rechten gelden echter ook in een going concern situatie waarbij bepaalde schuldeisers zich kunnen verhalen op bepaalde zekerheden. Bij de verkoop van een bedrijf in moeilijkheden zullen de schuldeisers de waarde…

Lees meer

Blog 1: Wie krijgt de opbrengst?

Bij bedrijfsoverdracht zit de waarde van de onderneming in de materiele activa en de immateriële activa, de goodwill. Om bij een bedrijf in moeilijkheden tot een geslaagde overdracht en met name afronding te komen is focus op de passiva, de schulden van de onderneming, essentieel. Bij een bedrijf in moeilijkheden zijn het vaak de schuldeisers…

Lees meer