Zoeken

Spring naar content

De Doorstart, warm of koud?

De Doorstart, warm of koud?

Zes mogelijkheden voor een doorstart.

De drie grootste risico’s voor een bedrijf in moeilijkheden zijn:
1.         Kredietopzegging door de bank;
2.         Beslaglegging door de fiscus;
3.         Faillissementsaanvraag door een schuldeiser.
Boven genoemde acties leiden in veel gevallen tot het faillissement. In veel gevallen is de oorzaak dezelfde:

  • Een te hoge schuldenlast;
  • Een te hoge voorraad;
  • Een te lage winstgevendheid.

Door Corona is de gedaalde omzet de meest voorkomende oorzaak van de problemen en daaruit volgende liquiditeitsproblemen. Het gevolg is dat de vaste lasten zwaar gaan drukken. Een te lage machinebezetting leidt tot te hoge personeelskosten; geen omzet leidt tot te hoge personeelskosten. Een tijdelijke opschorting van betalingsverplichtingen aan de bank en de fiscus zal volgend jaar terugbetaald moeten worden.
Als de schuldenlast te zwaar gaat drukken komen de scenario’s van een faillissement in zicht.
Maar er zijn andere mogelijkheden om schulden te saneren.

Schuldsanering, faillissement, schuld aan de bank, schuld aan de fiscus, ontslag van personeel.

In mijn boek De Doorstart, warm of koud? leg ik de zes mogelijkheden van een doorstart uit. Ik behandel daarin wat er gebeurt bij een faillissement en hoe de (koude) doorstart in zijn werk gaat. Maar ook het onderhands akkoord, de surseance van betaling, de sterfhuisconstructie, de pre-pack en de WHOA (allemaal warme doorstarts). Dit laatste hoofdstuk is zeer actueel. De nieuwe wet treedt waarschijnlijk in januari 2021 in werking. De saneringsmogelijkheden binnen de WHOA zijn ongekend voor Nederlandse begrippen. Zowel om toe te passen als toe gedwongen te worden. Laat u niet verrassen.

Ik heb het boek geschreven voor ondernemers, accountants en stakeholders in het MKB. Kort en bondig en in 2 avonden uit te lezen. Ik maakte zelf een faillissement mee, startte bedrijven door en begeleidde de liquidatie van vele ondernemingen. Ik ken hierdoor zowel aan de voor- als achterkant de situatie van een faillissement. Niet als curator of als jurist maar als ondernemer, investeerder en adviseur.

U kunt het boek bestellen bij: https://www.bol.com/nl/p/de-doorstart-warm-of-koud/9300000011945169/