Zoeken

Spring naar content

Blog 3: De drie meest voorkomende oorzaken van problemen

Om een juiste selectie te kunnen maken van potentiele kopers is het van belang de oorzaak van de verslechterde positie van de onderneming te kennen. De achterliggende gedachte hierbij is dat het bedrijf weer gezond en succesvol zou kunnen doordraaien maar dat er een aantal oorzaken is dat heeft geleid tot de huidige verslechterde situatie.

De drie meest voorkomende oorzaken van oorzaken van de verslechterende positie zijn:

1. Een te hoge schuldenlast.
Deze kan vanuit het verleden zijn ontstaan of structureel oplopen maar de schuldenlast gaat in ieder geval niet omlaag. Vaak ligt hier een te lage winstgevendheid in combinatie met te hoge kosten aan ten grondslag. Aflossingen en zelfs rentebetalingen komen dan in het geding omdat de cashflow niet toereikend is waardoor schuldeisers zich gaan roeren.

2. Een te hoge (onverkoopbare) voorraad.
Indien er te veel kapitaal zit opgesloten in de voorraad leidt dit onherroepelijk tot druk op het werkkapitaal. Het werkkapitaal kan dan op papier (berekend vanaf de balans) positief zijn maar door een te hoge voorraad die niet rouleert zal dit in de praktijk leiden tot een negatief werkkapitaal. Het gevolg hiervan is het niet tijdig kunnen betalen van schuldeisers waardoor de schulden oplopen hetgeen kan leiden tot vervelende consequenties zoals het niet meer beleverd worden, beslaglegging, faillissementsaanvraag etc.

Afhankelijk van de wijze van financiering door een bank kan overigens in deze situatie vrij lang worden doorgedraaid en zal kredietopzegging door de bank niet zo snel plaatsvinden. Uiteindelijk zal dan toch ook het doek vallen doordat de bank opzegt. Dit gebeurt m.n. in ‘asset based finance’’ situaties waar oudere voorraden op enig moment niet meer bevoorschot worden en de kredietlijn hierdoor wordt ingeperkt.

3. Een te lage winstgevendheid.
Een te lage winstgevendheid kan vele oorzaken hebben die niet altijd te beïnvloeden zijn. Een te lage winstgevendheid in combinatie met een dalende omzet leidt echter onherroepelijk tot oplopende problemen. Een dalende omzet wordt vaak ingegeven door een tegenvallende of veranderende marktsituatie waar de onderneming niet tijdig op heeft kunnen inspelen. Het directe gevolg hiervan is het wegvallen van de vraag. Deze valt vanzelfsprekend niet zonder reden weg. Dikwijls gebeurt dit door een verouderd product hetgeen dus betekent dat de concurrentie de onderneming een stap voor is, een te hoge prijsstelling waar de concurrentie dus blijkbaar met een lagere prijs kan werken. Oorzaken kunnen ook zijn een te hoge kostprijs door een verouderd productieproces of te hoge productiekosten, vaak zijn dit te hoge arbeidskosten, of een te lage machinebezetting.

Er zijn natuurlijk andere oorzaken mogelijk en dikwijls is het een combinatie daarvan maar het draait erom dat inzicht wordt verkregen waarom het businessmodel niet meer voldoet.