Zoeken

Spring naar content

distressed M&A

Verkoop en doorstart van
bedrijven in moeilijkheden.

Minimaliseert risico's.
Maximaliseert kansen.

Risico's en succeskansen

Peek Von Schükkmann verkoopt bedrijven in moeilijkheden. We pakken de problemen aan en creëren kansen, we zorgen voor rust en continuïteit. We hebben maar één doel: een succesvolle toekomst voor uw bedrijf realiseren.

Bijna failliet?
Zo los je het op

Zes manieren om een doorstart te realiseren:

  1. De doorstart vanuit faillissement;
  2. Het onderhandse akkoord;
  3. De surseance van betaling;
  4. Het sterfhuis: de doorstart voorafgaand aan faillissement;
  5. De pre-pack;
  6. Wet homologatie onderhands akkoord.

De WHOA voor ondernemers

Het wonderlijke middel om schulden snel en doeltreffend te saneren.

  1. Alles kan met de WHOA;
  2. De WHOA in de praktijk;
  3. De waardering van de onderneming.

Mijn doel met dit boek is om u - als ondernemer - de werking van de WHOA uit te leggen.

Stappenplan

Werkwijze icons-01

Risico’s onder controle krijgen-kansen creëren.

We brengen rust onder de schuldeisers en de scenario’s in kaart. We leggen de focus op de sterke bedrijfsonderdelen en marktpositie.

Werkwijze icons-02

Strategie bepalen

We bepalen welke verkoopstrategie het beste is en een succesvolle toekomst garandeert.

Werkwijze icons-03

Marktbenadering.

We maken het bedrijf verkoop klaar en benaderen gericht de kopers en investeerders. We doen dit doelgericht, zorgvuldig en anoniem.

Werkwijze icons-04

Overdracht.

We zorgen voor een succesvolle transactie en een optimale overdracht of doorstart van de onderneming.

De praktijk

Een bedrijf in moeilijkheden succesvol verkopen

Afwikkeling van schulden

Wat is de WHOA?

Homepage locatie

Over Peek von
Schükkmann

Peek von Schükkmann is een corporate finance boutique gespecialiseerd in distressed M&A, in gewoon Nederlands: het verkopen van bedrijven in moeilijkheden. PVS handelt snel, kundig en pragmatisch, met oog voor de risico's en altijd op zoek naar de maximale kansen.

Contact

Adres

Eeuwigelaan 7
1861 CL Bergen