Zoeken

Spring naar content

De WHOA biedt veel kansen

De WHOA biedt ondernemers kansen om een faillissement te voorkomen en in relatieve rust een akkoord tot stand te brengen en zo de regie over de onderneming te behouden en de continuïteit te waarborgen.

Essentieel daarbij zijn de accountant en externe experts zoals bedrijfskundigen, insolventie-juristen, valuators en taxateurs. Alleen dan kan de huidige situatie helder in beeld worden gebracht en een goed herstructureringsplan worden opgesteld. De WHOA biedt overigens niet alleen mogelijkheden om de schuldenlast te herstructureren maar maakt het ook mogelijk om lopende overeenkomsten te beëindigen of aan te passen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook huur- en lease overeenkomsten.