Zoeken

Spring naar content

De WHOA biedt veel kansen

De WHOA biedt ondernemers kansen om een faillissement te voorkomen en in relatieve rust een akkoord tot stand te brengen en zo de regie over de onderneming te behouden en de continuïteit te waarborgen. Essentieel daarbij zijn de accountant en externe experts zoals bedrijfskundigen, insolventie-juristen, valuators en taxateurs. Alleen dan kan de huidige situatie helder…

Lees meer

De reorganisatiewaarde

Binnen het plan van aanpak dienen de schuldeisers beter of in ieder geval niet slechter af te zijn dan bij een faillissement. Het surplus tussen reorganisatiewaarde en liquidatiewaarde (het groene vak met het vraagteken) dient daarom als het ware onder de schuldeisers te worden verdeeld. Dit surplus moet de aanbieder van het akkoord dan ook…

Lees meer

Reorganiseren zonder insolventie kennis kan niet

Alhoewel het wetsvoorstel bedoeld is om ondernemingen in staat te stellen een faillissement af te wenden door een reorganisatieplan door te voeren zal het inschakelen van een insolventiespecialist noodzakelijk zijn. Kennis van de faillissementswet is namelijk absoluut noodzakelijk. Het wetsvoorstel omvat talrijke juridische punten waarnaast vooral de waardering van de onderneming voor en na de…

Lees meer

Wat is de WHOA?

WHOA is de afkorting van Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Naar verwachting zal het wetsvoorstel in 2020 door de Eerste kamer worden aangenomen. De WHOA maakt het mogelijk om voor ondernemingen in zwaar weer de schulden te herstructureren door met schuldeisers en aandeelhouders een onderhands akkoord te sluiten. De WHOA maakt het mogelijk om ook…

Lees meer