Zoeken

Spring naar content

Reorganiseren zonder insolventie kennis kan niet

Alhoewel het wetsvoorstel bedoeld is om ondernemingen in staat te stellen een faillissement af te wenden door een reorganisatieplan door te voeren zal het inschakelen van een insolventiespecialist noodzakelijk zijn. Kennis van de faillissementswet is namelijk absoluut noodzakelijk. Het wetsvoorstel omvat talrijke juridische punten waarnaast vooral de waardering van de onderneming voor en na de herstructurering essentieel is om een voorstel bij de rechter in te kunnen dienen. Hoe bepaal je dat de financiële positie van de schuldeisers na herstructurering via de WHOA beter is dan bij een faillissement? Het positieve verschil tussen de liquidatiewaarde en de waarde na herstructurering, de zogenaamde reorganisatiewaarde, moet aantoonbaar zijn.

Deze waardering bepaalt wat de schuldeisers kan worden geboden. Het betreft dus niet alleen een reorganisatie opzet maar is ook een waarderingsvraagstuk waarbij naast de vaste activa zoals voorraad, bedrijfspand en machines ook naar de ondernemingswaarde, debiteurenportefeuille, onderhanden werk en eventuele immateriële rechten moet worden gekeken.

Er moet dus een goede grondslag komen om vast te stellen wat de reorganisatiewaarde van de onderneming is. Dit is de going concern waarde na doorvoering van de WHOA. Deze moet aantoonbaar en aannemelijk hoger zijn dan de liquidatiewaarde en schuldeisers de zekerheid geven dat hun financiële positie na herstructurering beter is dan in geval van een faillissement.

Het surplus tussen reorganisatiewaarde en liquidatiewaarde dient daarom als het ware onder de schuldeisers te worden verdeeld. Dit surplus moet de aanbieder van het akkoord dan ook hard kunnen maken rekening houdend met de positie van elke schuldeiser.