Zoeken

Spring naar content

Blog 4: crediteuren akkoord: zachte landing of dure oplossing?

Het ligt voor de hand dat een bedrijf in moeilijkheden haar schuldeisers een crediteurenakkoord aanbiedt. Dit komt erop neer dat aan alle schuldeisers een percentage van hun vordering wordt aangeboden tegen finale kwijting. Hierbij wordt dan meestal een ondergrens gesteld om het proces te vereenvoudigen. Een voorbeeld is dat alle vorderingen onder de € 1.000…

Lees meer

Blog 3: Bodemvoorrecht van de fiscus gaat voor de pandhouder

De positie van de separatist lijkt sterk door het pandrecht echter het bodemvoorrecht van de fiscus gaat in sommige gevallen voor. Door het bodemvoorrecht gaat de opbrengst van (stil) verpande zaken in faillissement niet naar de pandhouder maar naar de fiscus. Dit geldt dan voor bepaalde belastingen en alleen voor de opbrengst van de bodemzaken.…

Lees meer

Blog 2: Rangorde schuldeisers

In een faillissement bepaalt de curator een rangorde van schuldeisers. Deze rangorde is afhankelijk van de positie en de rechten van de schuldeisers. Deze rechten gelden echter ook in een going concern situatie waarbij bepaalde schuldeisers zich kunnen verhalen op bepaalde zekerheden. Bij de verkoop van een bedrijf in moeilijkheden zullen de schuldeisers de waarde…

Lees meer

Blog 1: Wie krijgt de opbrengst?

Bij bedrijfsoverdracht zit de waarde van de onderneming in de materiele activa en de immateriële activa, de goodwill. Om bij een bedrijf in moeilijkheden tot een geslaagde overdracht en met name afronding te komen is focus op de passiva, de schulden van de onderneming, essentieel. Bij een bedrijf in moeilijkheden zijn het vaak de schuldeisers…

Lees meer